Finanse

Czesne

Czesne za pełny rok szkolenia wynosi 12500 PLN. Czesne podzielone jest na 5 wpłat w trakcie roku według harmonogramu zamieszczonemu w systemie Campus11. W trakcie zapisu student zoobowiązany jest do bezzwrotnej, jednorazowej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 500 PLN.

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto nr: 48 2490 0005 0000 4520 8505 8358
W tytule przelewu: Opłata rekrutacyjna na rok 2017/2018, Imię i Nazwisko, oddział (Warszawa/Kraków)

Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu.

Następnie prosimy o rejestrację w systemie Campus11:
https://fico.campus11.com/#/portal
Nastepnie prosimy o uzupełnienie wszelkich wymaganych na profilu dokumentów. W razie problemów prosimy o kontakt z sekretariatem.

Raty

W razie braku mozliwości opłat według harmonogramu, student, na podstwie indywidualnego kontraktu i stworzonego przez Siebie harmonogramu spłat, może opłacać czesne w innym trybie ratalnym. Jest to zwolnione z dodatkowych opłat, ale musi być zatwierdzone przed rozpoczęciem roku przez Zarząd FICO Osteopathy Academy. Chcemy Wam ułatwić studiowanie, więc prosimy o wysyłanie zapytania na sekretariat@ficopolska.pl.

Żadnych dodatkowych kosztów

Czesne zawiera wszystkie koszty studiowania. To oznacza, że: wszystkie zajęcia, zajęcia powtórkowe, praktyki kliniczne, case day's, skrypty, dostep do systemu Campus11, egzaminy, testy , egzaminy poprawkowe i przerwy kawowe są zawarte w czesnym.  

Urlop szkoleniowy

W trakcie studiów w FICO Osteopathy Academy możecie dostać urlop szkoleniowy od Waszego pracodawcy. Wszelkie zaświadczenia o obecności na zajęciach i podpisy na kartach od Waszego pracodawcy zdobedziecie w sekretariacie szkoły w trakcie zjazdu.