Akademia Osteopatii

Flanders International College of Osteopathy: Ponad 40 lat edukacji osteopatii!!

FICO Osteopathy Academy od wielu lat prowadzi studia osteopatii w Polsce i Belgii. Przez ponad ćwierć wieku zyskała reputację szkoły prowadzącej szkolenia na najwyższym poziomie.

Korzenie FICO Osteopathy Academie sięgają jesieni 1976 roku, kiedy na uczelni można było uzyskać międzynarodowy dyplom osteopaty po 3 latach nauki we Flandrii i roku w Dourdan, we Francji. Flanders International College of Osteopathy został otwarty w 1991 roku, ale jego historia sięga znacznie dalej.

Pomimo długiej historii, FICO jest nowoczesną i innowacyjną jednostką edukacyjną. Zarówno poziom kształcenia, innowacyjne formy edukacji a także wysoki poziom technologiczny i naukowy utrzymują przekazywaną wiedzę na najwyższym poziomie.

Kształcenie w formie studiów dziennych.

W chwili obecnej nie ma prawnych możliwości organizacji studiów dziennych z zakresu osteopatii w Uni Europejskiej. Aby zagwarantować, że da to profesjonalne zabezpieczenia dyplomu będziemy musieli niestety poczekać na uznanie zawodu. Dopiero wtedy będzie jasne, w jaki sposób władze chcą zorganizować i uprawomocnić nasz zawod. Obecnie toczą się rozmowy w tym kierunku w Parlamencie Europejskim. Poza tym nie ma jeszcze żadnych decyzji. Aby studiowac osteopatię wskazane jest, aby najpierw odbyć studia fizjoterapii lub medycyny.

Pytanie przyszłego studenta: Czy aby pracować jako osteopata muszę uzyskać dyplom magistra osteopatii? Czy dyplom osteopaty nie jest wystarczający?

Odpowiedź: W tej chwili procedowane są różne scenariusze odnośnie kształcenia w kierunku osteopatii wewnątrz Parlamentu Europejskiego. Jednym z nich jest uzyskiwanie dplomu magistra osteopatii jako standard szkolenia w Uni Europejskiej.  Istnieja również propozycje aby osteopatia stała się specjalizacją po podstawowych studiach fizjoterapii lub medycyny. W obecnej chwili nikt nie może jasno sprecyzować jaki będzie wynik konsultacji i jakie zostaną podjęte decyzje. W tej chwili dyplom osteopaty jest wystarczający do wykonywania zawodu.

Kształcenie w formie studiów podyplomowych

FICO Osteopathy Academy prowadzi 5-letnie szkolenie podyplomowe dla absolwentów medycyny i fizjoterapii. Całej uzyskanej wiedzy w trakcie studiów podstawowych nie należy wyrzucać. Zostanie ona uzupełniona o diagnostykę i terapię osteopatyczne, wszystkie działy zostaną ze sobą połączone i uzupełnione o najnowsze doniesienia naukowe. Całościowo dają podstawę do dalszego rozwoju swoich osteopatycznych umiejętności.

Ponieważ studenci osteopatii mają do czynienia na co dzień z pacjentami, wielką zaletą jest wprowadzanie nowo poznanych technik i wiedzy od razu w życie. Gwarantuje to łatwe przejście do praktyki osteopatii.

random