Informacja Prawna

Korzystanie ze strony www.osteopathy.academy (dalej: „Strona”, „Witryna”) podlega następującym Warunkom korzystania. Odwiedzając tę ​​stronę internetową, oświadczasz, że zgadzasz się na następujące warunki. FICO Polska sp. z o.o., (dalej: „Właściciel Strony", "Właściciel Witryny") posługujący się domeną „osteopathy.academy”, zastrzega sobie prawo do modyfikowania Warunków korzystania z Witryny w dowolnym momencie, bez ograniczeń i bez uprzedniego pisemnego powiadomienia.

Ograniczenie odpowiedzialności

Pomimo tego, iż właściciel Strony  dokłada wszelkich starań, aby zapewnić właściwą jakość informacji oferowanych na Stronie, nie on daje żadnej gwarancji co do dokładności, kompletności lub aktualności takich informacji.

Właściciel Strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy typograficzne lub inne błędy związane z Witryną. Właściciel Strony w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, szkody na reputacji, utratę danych, utratę zysków lub sprzedaży, utratę oszczędności, spowolnienie działalności i jakiekolwiek straty finansowe lub komercyjne, nawet jeśli Właściciel został poinformowany o możliwości wystąpienia takiego uszkodzenia.

Właściciel Witryny nie bada witryn internetowych, do których kierują odnośniki z witryny osteopathy.academy i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek treści niezgodne z prawem lub za politykę komercyjną praktykowaną na tych stronach internetowych lub za jakiekolwiek hiperłącza, które mogą odnosić się do innych stron internetowych. Obecność odnośników do stron internetowych stron trzecich na Witrynie nie oznacza w żaden sposób poparcia lub gwarancji jakości udzielonych przez Właściciela. Właściciel Witryny stworzył te linki wyłącznie w celu oferowania dodatkowych usług lub informacji dla odwiedzających jego stronę internetową.

Właściciel Strony nie może również zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ryzyko, takie jak wirusy, złośliwe oprogramowanie lub awaria sprzętu użytkownika korzystającego z Witryny.

Ochrona danych osobowych

Właściciel Strony zobowiązuje się szanować i chronić prywatność użytkowników Witryny i ich danych osobowych. Właściciel Strony zobowiązuje się również do przestrzegania ustawy ochronie prywatności w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO)

Zasadniczo użytkownik może odwiedzać Witrynę bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jednakże, aby umożliwić świadczenie niektórych usług oferowanych na Witrynie, konieczne jest, aby Właściciel otrzymał pewne informacje, takie jak - w razie potrzeby - nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail itp.

Właściciel Strony przyjmuje odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych zebranych za pośrednictwem Witryny. Właściciel Strony podejmie niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Wszystkie podane przez użytkownika Witryny dane osobowe pozostają ściśle poufne. Zostaną zebrane w wewnętrznej bazie danych Właściciela i nie będą ujawniane stronom trzecim. Podając swoje dane, wyrażasz zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych do marketingu bezpośredniego przez Właściciela Strony.

Prawa własności intelektualnej

Treść i prezentacja strony internetowej

Witryna internetowa jest oryginalnym dziełem, którego treść i struktura są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej. Logo, rysunki, obrazy i dźwięki użyte w Witrynie są również chronione prawem autorskim. Pełne lub częściowe powielanie, rozpowszechnianie, tłumaczenie, modyfikacja lub integracja na innej stronie internetowej w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Właściciela Witryny, jest zabronione.

Dokumenty

Właściciel Strony zezwala na korzystanie z dokumentów dostępnych na stronie internetowej (takich jak teksty, tabele, fotografie, mapy, plany itp.), Pod warunkiem, że (1) odniesienie do praw autorskich Właściciela Strony oraz adresu Strony jest wyraźnie i czytelnie umieszczone na wszystkich kopiach, (2) dokumenty te są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i nie są wykorzystywane komercyjnie, rozpowszechniane w mediach ani umieszczane w żadnym systemie komputerowym lub sieci, oraz (3) w tych dokumentach nie wprowadza się żadnych zmian . Każde użycie, które narusza te warunki, jest wyraźnie zabronione.

Nazwa

Wszelkie marki i nazwy, takie jak nazwy produktów, organy rządowe oraz nazwy handlowe i firmowe, które mogą być wymienione w Witrynie, mogą być prawnie chronione.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. Google Analytics i wykorzystuje pliki cookie (małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze), aby pomóc witrynie internetowej w analizie sposobu korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje do śledzenia sposobu korzystania z witryny, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Google może również udostępniać te informacje stronom trzecim, jeśli Google jest do tego prawnie zobowiązany lub jeśli takie strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie połączy twojego adresu IP z innymi danymi, które posiada. Możesz odrzucić pliki cookie w przeglądarce, wybierając odpowiednie ustawienia. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że w takim przypadku nie będzie można wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez Google w sposób i dla celów opisanych powyżej.