Zajrzyj do Nas !

Typ wiadomości: 
wydarzenie

Poznaj naszą Szkołę - zapraszamy na Dni Otwarte 2019 

Jak co roku, mamy przyjemność zaprosić wszystkie osoby zainteresowane naszą Szkołą i edukacją osteopatyczną na FICO Osteopathy Academy do wzięcia udziału w cyklicznym, otwartym wydarzeniu, czyli Dniach Otwartych. Ta wyjątkowa okazja daje szansę sprawdzenia tego, jak wygląda w praktyce edukacja Osteo w naszej Szkole. Zapraszamy zarówno doświadczonych fizjoterapeutów jak i studentów fizjoterapii i innych kierunków medycznych. Każdej osobie przysługuje jeden bezpłatny weekend zajęć w danym roku edykacyjnym jako wolny słuchacz. Biorąc udział poczujesz się jak nasz Student, gdyż oferujemy nie tylko swobodny udział podczas bloków zajęć teoretycznych, ale też pełen i nieograniczony udział w zajęciach praktycznych z technik osteopatycznych. Daje to możliwość nie tylko zobaczenia, jak przebiega edukacja w naszej Szkole, ale przede wszystkim, własnoręcznego poczucia praktycznych aspektów wiedzy z Osteopatii. W celu zapisania się na poszczególne daty należy śledzić nasz profil na Facebook oraz naszą stronę www. Zapisy na najbliższą edycję pod LINKIEM.

Pełna lista dat Dni Otwartych znajduje się poniżej. 

 

Lista dat Dni Otwartych 2019 

 • 18 - 20 stycznia 2019
 • 25 - 27 stycznia 2019
 • 01 - 03 lutego 2019
 • 15-17 lutego 2019
 • 22 - 24 lutego 2019
 • 01 - 03 marca 2019
 • 08 - 10 marca 2019
 • 15 - 17 marca 2019
 • 29 - 31 marca 2019
 • 04 - 06 kwietnia 2019
 • 26 - 28 kwietnia 2019
 • 10 - 12 maja 2019

 

Warunki uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach z Osteopatii

FICO Polska Sp. z o.o. (Organizator) oferuje możliwość nieodpłatnego wzięcia udziału w zajęciach podczas Dni Otwartych każdej osobie (Uczestnik), która wypełni formularz zgłoszeniowy i zapozna się z warunkami uczestnictwa i zaakceptuje je.

1. Aby wziąć udział w Dniach Otwartych należy posiadać dyplom ukończenia studiów fizjoterapeutycznych lub medycznych, albo być studentem na ww. kierunkach, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych przez Uczestnika informacji. Studenci kierunków medycznych oraz w szczególności pierwszego i drugiego roku fizjoterapii mają obowiązek poinformować o tym fakcie Organizatora, który zastrzega sobie nie dopuszczenie takich osób do tych elementów zajęć praktycznych, które Organizator uzna za szczególnie niebezpieczne lub trudne. 

2. Każdej osobie przysługuje tylko jedno zgłoszenie na jeden, wybrany otwarty weekend Dni Otwartych w ciągu roku akademickiego, uczestnictwo jest bezpłatne i Organizator nie pobiera żadnych opłat od Uczestnika. Uczestnictwo w wybranych Dniach Otwartych nie powoduje utraty możliwości wzięcia udziału w innych wydarzeniach Organizatora. Zgłoszenie do wzięcia udziału podczas Dni Otwartych może obejmować jeden dzień zajęć, dwa dni, lub cały weekend, jednakże Uczestnik, który decyduje się na wzięcie udziału tylko w pojedynczych dniach zajęciowych traci możliwość wzięcia udziału w innych weekendach Dni Otwartych. Zajęcia, które odbywają się podczas danego weekendu Dni Otwartych mogą ulec zmianie i Organizator zastrzega sobie do wprowadzania zmian w podanym wcześniej harmonogramie bez uprzedzenia. 

UWAGA: zarejestrowane zgłoszenie, które nie zostanie wykorzystane przez Uczestnika w wybranym przez niego terminie (tj. zarejestrowany Uczestnik nie stawi się na zajęciach) nie może być przełożone na inny weekend zajęć w ciągu danego roku edukacji i tym samym taki Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w innych, darmowych zajęciach oferowanych przez Organizatora w danym roku edukacyjnym. Restrykcja ta wynika z dużej ilości niewykorzystanych zgłoszeń w ubiegłych latach - każde niewykorzystane przez danego Uczestnika miejsce powoduje niemożność wzięcia udziału w danym wydarzeniu dla innych potencjalnie zainteresowanych osób. 

Uczestnik, który z uzasadnionych, niezależnych od siebie powodów nie może wziąć udziału w Dniach Otwartych (lub innym wydarzeniu Organizatora) na które się zgłosił, ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Organizatora z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli Uczestnik nie poinformuje o takim fakcie Organizatora najpóźniej na 5 dni przed danym wydarzeniem, Uczestnik traci prawo udziału w innych wydarzeniach Organizatora w danym roku edukacyjnym a Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji takiego Uczestnika do wzięcia udziału podczas innych wydarzeń lub dni otwartych. Organizator w wyjątkowych okolicznościach może odstąpić od egzekwowania tego warunku.

3. Uczestnictwo w zajęciach obejmuje zarówno bloki zajęć praktycznych jak i teoretycznych (do wyboru przez uczestnika). W przypadku uczestnictwa w Dniach Otwartych podczas weekendu szkoleniowego na którym równolegle odbywają się zajęcia dwóch roczników, Uczestnik ma prawo dowolnego wyboru zajęć, w których chce uczestniczyć. Zajęcia odbywają się od godziny 8:00 do 18:50 w piątki i soboty, w niedziele od 8:00 do 15:20. Organizator Uczestnikom możliwość wzięcia udziału w dane dni w zajęciach od rana do wieczora, a jeśli to nie będzie możliwe, Uczestnik poinformuje o tym Organizatora z wyprzedzeniem, bądź na miejscu. 

4. W przypadku chęci uczestnictwa w zajęciach praktycznych, Uczestnik potwierdza, iż posiada odpowiednie ubezpieczenie OC. Jeśli takowej polisy nie posiada, Uczestnik oświadcza, iż bierze udział w wydarzeniu Organizatora na własne ryzyko, a Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub obrażenia, które Uczestnik poniesie lub spowoduje podczas trwania zajęć Dni Otwartych. Organizator nie ponosi też żadnej odpowiedzialności  w związku z jakimikolwiek szkodami lub obrażeniami, które Uczestnik może spowodować po zakończeniu zajęć podczas Dni Otwartych lub innych wydarzeń Organizatora a wiedza praktyczna czy teoretyczna stosowana przez Uczestnika wykorzystywana jest wyłącznie na odpowiedzialność Uczestnika.

 

 

Share: 
random