Wymiana Studencka

OsEAN: The Osteopathic European Academic Network

FICO Osteopathy Academy jest pełnoprawnym członkiem OsEAN, która zrzesza szkoły osteopatii. OsEAN to międzynarodowa organizacja akademickich szkół osteopatii które posiadają najwyższe standardy kształcenia osteopatii. Program nauczania w FICO Osteopathy Academy jest zgodny z wytycznymi, które obecnie stosuje się we wszystkich akademiach, szkołach i na uniwersytetach w Europie.

Nasz system edukacji został poddany ścisłej kontroli jakości przez Instytut Norm Austrii (ASI), a więc FICO Osteopathy Academy jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Akademickiej Sieci Osteopatycznej (OsEAN).

Członkostwo to umożliwia studentowi wymianę między szkołami sieci OsEAN za darmo. Kontrola jakości ASI zapewnia, że również podczas wymiany student pójdzie do klas edukacyjnych sprawdzonych pod względem jakości. Tylko szkoły, które spełniają surowe normy ASI są w stanie stać się członkiem OsEAN.

Osean jest organizacją non-profit z siedzibą w Wiedniu, która ma na celu przybliżenie kursów osteopatii razem ze wspólnymi celami:

  • Rozwijanie w całej Europie znormalizowanego modelu edukacji osteopatycznej
  • Rozwijanie i promowanie współpracy i innowacyjności w szkołach zrzeszonych OsEAN (np. Administracja, edukacja, badania i usługi).
  • Kształtowanie wspólnej europejskiej reprezentacji szkół, do odgrywania aktywnej roli w rozwoju i aktualizacji norm europejskich.
  • Ustanowienie badań naukowych na polu osteopatii i innych szkoleń medycznych.
  • Osiągnięcie akademickiego uznawania osteopatii we wszystkich krajach europejskich.
  • Opracowanie wspólnego szkolenia dydaktycznego nauczycieli w celu zapewnienia doskonałości akademickiej.

FICO Osteopathy Academy aktywnie uczestniczy w realizacji tych celów.

W ramach tej europejskiej sieci szkół, optymalne jest stymulowanie wymiany studenckiej. Można znaleźć szkoły osteopatii w kilku krajach UE i poza nią.

Poszerz swoje granice edukacji z FICO Osteopathy Academy