Wymiana Studencka

OsEAN: The Osteopathic European Academic Network

FICO Osteopathy Academy jest pełnoprawnym członkiem OsEAN, która zrzesza szkoły osteopatii. OsEAN to międzynarodowa organizacja akademickich szkół Osteopatii, które utrzymują najwyższe standardy kształcenia w Osteopatii. Program nauczania w FICO Osteopathy Academy jest zgodny z wytycznymi, które obecnie stosowane są we wszystkich akademiach, szkołach i na uniwersytetach w Europie.

Nasz system edukacji został poddany ścisłej kontroli jakości przez Instytut Norm Austrii (ASI), dzięki czemu FICO Osteopathy Academy jest członkiem Europejskiej Akademickiej Sieci Osteopatycznej (OsEAN).

Członkostwo to umożliwia studentowi wymianę między szkołami sieci OsEAN za darmo. Kontrola jakości ASI zapewnia, że również podczas wymiany każdy Student trafi do placówek edukacyjnych sprawdzonych pod względem jakości. Tylko szkoły, które spełniają surowe normy ASI są w stanie zostać członkiem OsEAN.

OsEAN jest organizacją non-profit z siedzibą w Wiedniu, która ma na celu zbliżenie nurtów współczesnej edukacji osteopatycznej, razem ze wspólnymi celami:

  • Rozwijanie znormalizowanego modelu edukacji osteopatycznej w całej Europie
  • Rozwijanie i promowanie współpracy oraz innowacyjności w szkołach zrzeszonych OsEAN (np. administracja, edukacja, badania i usługi).
  • Kształtowanie wspólnej europejskiej reprezentacji szkół, w celu odgrywania aktywnej roli w rozwoju i aktualizacji norm europejskich.
  • Ustanowienie badań naukowych w zakresie dziedziny osteopatii i innych szkoleń medycznych.
  • Osiągnięcie akademickiego uznania Osteopatii we wszystkich krajach europejskich.
  • Opracowanie wspólnego szkolenia dydaktycznego nauczycieli w celu zapewnienia akademickiej doskonałości.

FICO Osteopathy Academy aktywnie uczestniczy w realizacji tych celów. W ramach europejskiej sieci szkół, optymalne jest stymulowanie wymiany studenckiej zarówno w szkołach osteopatii w kilku krajach UE i poza nią.

Poszerz swoje granice edukacji z FICO Osteopathy Academy